Tennis

43 - 63 av 242 träffar.
Fru Fick. (1913)
Fru Fick.
Fru Ramberg. (1924)
Från Lawn-Tennistävlingarna - Mrs Fick, Sverige. (1912)
Från skoltennisfinalen - Samgymnasium ?. Lagerl... (1926)
Från tennistävlingarna i Hangö den 26 aug.
Från tennistävlingrna i Hangö den 5 - 6 augusti.
Från vänster Florence Sutton, May Sutton och Vi...
Fröken Bengtson, Fru Fick, Fröken Meuendorff.
Fröken Bjurstedt.
Fröken Cederskiöld vid mästerskapstävlingarna 3... (1919)
Fröken Hackman.
Fröken Köring.
Fröken Lindberg vid mästerskapstävlingarna 3 - ... (1919)
Fröken Vivi Romander och fröken Tony Romander (1912)
Fröken Wennerström. (1924)
Fröken Wivi Romander. (1912)
G ? Och A Sceel.
G Setterwall. (1914)
G Wennergren (1912)
G Wennergren (1912)
43 - 63 av 242 träffar.