< Svenska spelen - Gymnastik

7 träffar.
De militära gymnasternas uppvisning.
Elittruppens uppvisning med ledaren löjtnant K ?.
Från Svenska Spelen. (1916)
Gymnastiktruppens inmarch till Svenska Spelen. (1916)
Militära gymnasternas förbimarsch vid spelens ö...
Svenska Spelen - Elittruppens uppvisning.
Svenska Spelen - Gymnasternas elittrupp - defil...
7 träffar.