< Tennis - Svenska spelen

1 träff.
Mixeddubbel final vid Svenska Spelen 1916. (1916)
1 träff.